FinTech 4 Business
forum

Tehnologijom do novca

Hvala što ste prisustvovali Fintech 4 Business forumu!

Zahvaljujemo se svima koji su izdvojili vreme i pridružili nam se. Nadamo se da je konferencija ispunila vaša očekivanja, da ste imali priliku da saznate nešto novo, da se povežete sa zanimljivim ljudima i budućim partnerima, čujete više on novim rešenjima za finansiranje poslovanja i  da ste se vratili inspirisani za nove poslovne uspehe. Imali smo dan ispunjen interesantnim sesijama, prezentacijama i diskusijama. Saznali smo kako biznisi mogu obezbediti sigurno, brzo i povoljno finansiranje, šta je crowdunfing i da li ovaj izvor predstavlja budućnost finansiranja biznisa, čemu zapravo služi blockchain , kako da uvedemo i primenimo najnaprednija digitalna dostignuća kao i da li su tradicionalno bankarstvo i Fintech suparnici ili partneri.

O FinTech 4
Business forumu

FinTech 4 Business forum je osnovan sa ciljem da mala i srednja preduzeća i poslovnu zajednicu u Srbiji upozna sa poslovnim rešenjima i alternativnim načinima finansiranja koje nude savremene tehnologije u oblasti finansija (FinTech).

USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj

USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj ima za cilj da poboljša uslove poslovanja u Srbiji i podstakne ekonomski razvoj. Kroz podsticanje dijaloga, poverenja i saradnje između javnog sektora i preduzetnika, Projekat stvara prilike za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji. 

Aktivnosti Projekta su fokusirane na poboljšanje uslova poslovanja, pojednostavljenje i standardizaciju regulatornih procedura, ali i povećanje broja i obima finansijskih proizvoda dostupnih malim i srednjim preduzećima.