02 debata

Nakon pauze za ručak usledila je debata o regulisanju fintech oblasti u Republici Srbiji. Diskutovalo se da li su sva fintech rešenja prava kao i koliko je važan adekvatan regulatorni okvir za pristup fintech rešenjima. Pristup investicijama su ujedno i prilika za rast privrede!