Na kafi sa…

Vladimir Dornik, iz Societe Generale je u zanimljivom razgovoru „uz kafu“ sa Sandrom Rodić iz USAID Projekta saradnje za ekonomski razvoj istakao da vremene koje dolazi i ono što inicijativa „Open banking“ donosi je da će klijenti diktirati trendove, da će klijenti koristiti one aplikacije i servise koje žele i da neće koristiti ono što im banke nude. Praktično, banke će se otvoriti prema raznim fintech i startup aplikacijama koje će imati pristup klijentovim računima ukoliko klijent to želi. Na ovaj način, krajnji korisnici će imati veću mogućnosti izbora. Open banking će otvoriti prostor fintech firmama da naprave razne aplikacije, alate koje će moći da koriste razni segmenti malih i srednjih preduzeća, koji su pravljeni specifično za određene segmente i njihove potrebe. To će definitvno promeniti i olakšati komunikaciju sa bankom u vezi sa njihovim finansijskim potrebama.

Ipak, kada je reč o kreditima predstavnici malih i srednjih preduzeća i dalje mnogo više vole face to face pristup jer bankari imaju i savetodavnu ulogu a ne samo servisnu.