Amar Al-Saleh

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

EBRD pruža snažnu podršku biznisima kako bi im omogućio lakši pristup finansijama, kao i podršku zakonodavnim reformama kojima bi se olakšao razvoj alternativnih izvora finansiranja. Više o ovoj temi čućete od Amar Al-Saleha.

Amar je pomoćnik direktora i viši savetnik u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) sa sedištem u Londonu. Amar radi u Timu za pravnu tranziciju, koji je odgovoran za Program za pravnu tranziciju. Ovaj program je usmeren na poboljšanje investicione klime u regionu koji EBRD pokriva i stvaranje transparentnog i predvidljivog pravnog okruženja pogodnog za investitore.

Amar je fokusiran na pravnu reformu pristupa finansijama. Ovo uključuje pomoć u razvoju modernih pravnih i regulatornih sistema za osigurane kredite, jačanje kolateralnih režima, podršku razvoju poljoprivrednih finansijskih proizvoda, finansijskih struktura kao što su lizing i faktoring, fintech i blokčejn rešenja.