Ana Ivković

Narodna banka Srbije

U periodu od 1999. godine do 2001. godine radila je u Beogradskoj banci, u Sektoru za istraživanje i razvoj. Od 2002. godine radi u Narodnoj banci Srbije na različitim pozicijama, od savetnika u Sektoru za devizne poslove, generalnog direktora Sektora za finansijsku stabilnost do generalnog direktora Direktorata za ekonomska istraživanja i statistiku, nakon čega je u septembru 2018. izabrana za viceguvernera. Tokom dvodecenijskog rada u Narodnoj banci Srbije bila je posvećena razvoju izveštaja i analitičke aparature, i bavila se makroekonomskim i monetarnim analizama i projekcijama. Pratila je i izveštavala o međunarodnoj praksi u različitim domenima. Učestvovala je u izradi, razmeni i predstavljanju strateških dokumenata u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Doktorirala je na temu „Uticaj centralne banke na funkcionisanje i razvoj tržišta novca”.