Džonatan Galea

Blockchain Advisory

Poslovanje bez posrednika, decentralizovano odlučivanje uz primenu automatizacije poslovnih procesa, vodi nas sve bliže ka novoj eri poslovanja koja se sve više oslanja na mašine umesto na ljude.
Imaćemo priliku da čujemo kako je Malta kreirala podsticajno okruženje za širenje finansiranja zasnovanog na blokčejn tehnologiji.

Džonatan Galea je advokat sa Malte specijalizovan u oblasti distributed ledger tehnologije (DLT). Ovom oblašću bavi se još od 2013. godine, a svoju pravnu ekspertizu dopunio je tehničkim sertifikatom kao programer C nivoa. Džonatan je doktor pravnih nauka. Doktorsku tezu pod nazivom “Uticaj bitcoina na Zakon o pranju novca”, je odbranio u maju 2015. godine i to je jedna od prvih pravnih teza na ovu temu. Jedan je od prvih stručnjaka za blokčejn tehnologiju na Malti. Organizator je i učesnik brojnih konferencija gde je govorio o različitim pravnim, tehnološkim i ekonomskim temama koje proizilaze iz ove oblasti.