Karen Vestergard je specijalista u oblasti međunarodnog razvoja sa više od 25 godina iskustva u vođenju projekata fokusiranih na ekonomski rast za međunarodne donatorske organizacije. Kao direktor projekta, ona je zadužena za određivanje vizije projekta, smera u kom će se odvijati, nadzora i menadžmenta implementacije Projekta saradnje za ekonomski razvoj. Prethodno je radila u Kirgistanu kao direktor dva USAID projekta posvećena ekonomskom rastu, konkurentnosti privatnog sektora i pospešivanju poslovnog okruženja. Vodila je implementaciju kompleksnih projekata Svetske banke fokusiranih na ojačavanje institucija u ime dve velike državne banke u Kini i Turskoj. Provela je sedam godina kao menadžer u Ukrajini, Rusiji i Kazahstanu gde se bavila razvojem finansijskog tržišta pod okriljem USAID-a u Ukrajini. Bila je i potpredsednik privatne kompanije koja se bavi akcijskim investicijama. Pre iskustva koje je stekla radeći u međunarodnim vodama, Karen je radila za Citibank gde se fokusirala na multinacionalne klijente i kompanije na rastućim tržištima. Tečno govori ruski, ima MBA diplomu a osnovne studije novinarstva završila je na Northwestern univerzitetu.