Meri Poli

Blackbox

Saznajte kako su fintech startapovi iz Blackbox mreže odigrali ključnu ulogu u stvaranju novih ekonomija širom sveta.

Meri Poli je prepoznata po svom radu sa talentovanim ljudima, koji su danas lideri u različitim inovativnim industrijama. Radeći u startap inkubatoru u Silikonskoj dolini, Meri je bila aktivno uključena u profesionalni razvoj rukovodilaca i osnvača kompanija iz 44 zemlje širom sveta. Takođe, učestvovala je u stvaranju uslova za njihovo samoodrživo poslovanje i razvoj na globalnom nivou.

Pre odlaska u Silikonsku dolinu, Meri je radila u administraciji američkog predsednika Obame u Ministarstvu spoljnih poslova, gde je pokrivala širok spektar pitanja i inicijativa – od ekonomskog razvoja, osnaživanja mladih, do klimatskih promena – koristeći snagu digitalnih medija i građanskih inicijativa, kako bi unapredila američku spoljnu politiku. Trenutno živi u San Francisku i savetuje startapove, investicione fondove i druge organizacije vezano za poslovnu strategiju, korporativnu kulturu i širenje poslovanja na nova tržišta.