Miroslav Minović

Blinking

Prof. dr Miroslav Minović je vanredni profesor Univerziteta u Beogradu na odeljenju za informacione tehnologije i na čelu je Laboratorije za multimedijalne komunikacije. Miroslav je odbranio svoju doktorsku disertaciju u oblasti informacionih sistema i tehnologije. Predaje predmete koji se tiču kompjuterskih mreža i distribuiranih sistema. Pored ovoga objavio je brojne naučne radove u časopisima koji se bave temama multimedijalnih tehnologija, HCI, distribuiranih sistema i biometrijskih tehnologija. Miroslav je član ACM I IEEE udruženja i kontakt tačka EAB, Evropske Asocijacije za Biometriju za Srbiju. Miroslav je bio gostujući urednik Međunarodnog časopisa za inženjersko obrazovanje. Učestvovao je u mnogima komercijalnim projektima koji koriste informacione tehnologije i koji se bave razvojem široke primene informacionih sistema i rešenja.

Miroslav je jedan od osnivača kompanije Blinkinga i autora Blinkinga, jednog od prvih rešenja za digitalni identitet baziranog na blokčejn tehnologiji, zahvaljujući znanju stečenom razvijajući distribuirane sisteme i biometrijske tehnologije.

On je takođe jedan od osnivača kompanije Proudsource IT, uspešne kompanije koja se bavi razvojem softvera iz Beograda.