Zoran Petrović

Raiffeisen banka a.d. Beograd

Šta bankarska industrija i Raiffeisen banka preduzimaju kako bi ostali konkurentni u tzv. četvrtoj industrijskoj revoluciji? Pridružite se debati i poslušajte šta Zoran ima da kaže!

Zoran je započeo karijeru u Ekonomskom institutu u Beogradu, a 1992. godine pridružio se Jugobanci, gde je proveo četiri godine u Sektoru za poslovanje sa privredom i pet godina u Sektoru sredstava i investicionog bankarstva, stekavši široko poznavanje i iskustvo u bankarskom poslovanju.

Raiffeisen banci u Srbiji pridružio se 2001. godine, a nakon programa poslovne rotacije u RZB-u u Beču, došao je na čelo Sektora sredstava i investicionog bankarstva. Godine 2005. postavljen je za člana Izvršnog odbora. Zajedno sa svojim timom, osnovao je prvi investicioni fond, dobrovoljni penzijski fond i uveo prve kastodi usluge u Srbiji. U avgustu 2013. godine preuzeo je poziciju predsednika Izvršnog odbora, a 2016. godine i finansijskog direktora (CFO) banke. U okviru svojih nadležnosti, g. Petrović odgovoran je za sektore ALM, tržišta kapitala, lizing, finansije, pravnu i kadrovsku službu, marketing i odnose sa javnošću. Tokom svoje karijere, g. Petrović svojim znanjem i iskustvom pružio podršku ostalim Raiffeisen jedinicama u regionu.

Zoran je bio predsednik Upravnog odbora Američke privredne komore, vodećeg nezavisnog privrednog udruženja u Srbiji, koje čini 200 kompanija-članova (iz SAD, EU i Srbije). Inicirao je i definisao pravila za uvođenje dinarske referentne stope – Belibor i Beonia, a takođe je dao ključni doprinos razvoju Forex tržišta u Srbiji.

Pored svojih redovnih dužnosti, g. Petrović kontinuirano radi na širokom dijapazonu tema (privreda, porezi, plaćanja, tržište kapitala, itd), kako bi doprineo poboljšanju poslovne klime u Srbiji. Objavio je brojna mišljenja u oblasti privrede i finansija.